Müderris, devlet adamı ve tarihçi Ahmet Cevdet Paşa, 72 yaşında İstanbul'da öldü. 12 ciltlik Tarihi-i Cevdet eseriyle bilinen Paşa, Osmanlı tarihçiliğinden çağdaş tarihçiliğe geçişte önemlidir.
Ne Zaman Oldu 25 Mayıs 1895