Makedon hanedanından Aleksandros, Bizans İmparatoru oldu. Tacı 879'dan beri ağabeyi VI. Leon'la paylaşan Aleksandros, tahta tek başına geçince sikkelerine "autokrator" (mutlak imparator) yazdırdı.
Ne Zaman Oldu 11 Mayıs 912