II. Mahmut'un eşlerinden Bezmialem Valide Sultan, 46 yaşında İstanbul'da öldü. Küçük yaşta tahta çıkan oğlu Abdümecit'e yazdığı mektuplar, yaptırdığı çeşme, okul, hastane gibi hayırlarıyla bilinir.
Ne Zaman Oldu 2 Mayıs 1853