Roma İmparatoru Diocletianus'un Hıristiyanlara karşı ilk fermanı yayımlandı. Buna göre Hıristiyan kitapları ve ibadet yerleri yok edilecekti.
Ne Zaman Oldu 24 Şubat 303