Sahte damga pulu şebekesi yakalandı

45 Yıl10 Ay14 Günoldu
İstanbul'da, sahte damga pulu basan bir şebeke ele geçti.