İslamiyet'in kurucusu Hz. Muhammet, Veda Haccı'ndan üç ay sonra hastalanarak Medine'de öldü. Hz. Muhammet vefat ettiğinde 61 yaşındaydı. Ölümü üzerine Ebubekir ilk halife seçildi.
Ne Zaman Oldu 8 Haziran 632