912'den beri Kurtuba Emiri olan III. Abdurrahman, Kurtuba Halifesi oldu. Halife, 961'e kadar Endülüs Emevi Devleti'ni yöneterek, ülkenin siyasi, askeri, iktisadi ve kültürel bakımlardan yükselmesini sağlayacaktır.
Ne Zaman Oldu 16 Ocak 929