İtalya, Friuli'de şiddetli bir deprem yaşandı. Napoli, Venedik ve Roma'yı etkileyen sarsıntı, yıkımlara ve sellere sebep oldu. Afet, ülkeyi o sene vuran büyük veba salgını ile birleşerek halka kıyamet korkusu verecektir.
Ne Zaman Oldu 25 Ocak 1348