Londra Boğazlar Sözleşmesi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarından yabancı savaş gemilerinin geçmesi yasaklandı. Boğazlar, savaş halinde Osmanlıların müttefiklerine açılabilecekti.
Ne Zaman Oldu 13 Temmuz 1841