Habsburg Hanedanı'nın devleti bizzat yöneten tek imparatoriçesi Maria Theresia, Bohemya Kraliçesi tacı giydi. i780'e kadar hüküm süren güçlü kadının 16 çocuğundan biri Marie Antoinette'tir.
Ne Zaman Oldu 12 Mayıs 1743