İstanbul'da, sahte damga pulu basan bir şebeke ele geçti.
Ne Zaman Oldu 8 Ocak 1972