Amerikalı kadın yazar Harriet Beecher Stowe'un eseri Tom Amca'nın Kulübesi'nin ilk bölümü National Era dergisinde yayımlandı. 40 hafta tefrika edildikten sonra roman 1852'de basılıp ve 19. yüzyılın en çok satan kiplarından biri olacaktır. Romanın kahramanı siyah köle Tom Amca, köleliğin simgesi haline geldi.
Ne Zaman Oldu 5 Haziran 1851