Valentinianus, Roma mparatoru oldu. 60 yıldır süren iç huzursuzluğu gidererek bütünlüğü sağlayacak olan Valentinianus, Roma İmparatorluğu'nun tamamını fiilen yöneten son hükümdardır.
Ne Zaman Oldu 26 Şubat 364